Prijave

Prijavnico najdete na tej povezavi.

Prijava ekipe je veljavna s plačano štartnino in zagotovilom načelnika oziroma starešine rodu, da se bodo njihove ekipe vedle v skladu s taborniškimi zakoni.

Za vse udeležence tekmovanja je obvezna tudi izpolnjena Izjava za tekmovalce.

Kategorije:

  • NOT AFRAID – od 15 do 16 let (let. roj. 2007 in 2008), ekipe so mešane
  • POPOTNICE – od 16 do 20 let (let. roj. 2003 – 2007)
  • POPOTNIKI – od 16 do 20 let (let. roj. 2003 – 2007)
  • GRČICE – od 21 let (let. roj. 2002 in starejše)
  • GRČE – od 21 let (let. roj. 2002 in starejši)
  • KORENINE – povprečna starost članov ekipe je 30 ali več
  • SOLO od 16 let naprej (let. roj. 2007 in starejši)

Če ima ekipa več kot polovico članov ženskega spola, lahko tekmuje v ženski kategoriji.

Starost tekmovalcev se računa po koledarskem letu.

Udeleženci, rojeni leta 2007, se lahko odločajo med kategorijo ”Not afraid” in kategorijo ”Popotniki/Popotnice”.

V ekipi lahko en član odstopa od predpisane starosti, vendar samo za eno leto. Tudi če ekipa po starosti spada v kategorijo korenine, lahko tekmuje v kategoriji grče ali grčice. 

Prosimo, da se starostnih omejitev držite. Starost udeležencev bomo tudi preverjali, zato potrebujete s seboj osebni dokument s sliko (osebno izkaznico, vozniško dovoljenje ali potni list).